Despre Acte înscriere Alege masina si instructor Chestionare online Legislatie Poligon cat. A Contact
Legislatie - Regulament
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Hotarâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

GUVERNUL ROMÂNIEI
H O T A R Â R E pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 135 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

Art. 1. - Se aproba Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Anexa la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotarâre.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.

Art. 4. - (1) Prezenta hotarâre intra în vigoare la data intrarii în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

(2) Pe aceeasi data Hotarârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

PRIM-MINISTRU: CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza: p. Ministrul administratiei si internelor, p. Ministrul apararii, Anghel Andreescu, Corneliu Dobritoiu, secretar de stat secretar de stat p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului, Ministrul sanatatii publice, Constantin Dascalu, Gheorghe Eugen Nicolaescu, secretar de stat Ministrul finantelor publice, Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu, Bucuresti, 4 octombrie 2006.

Nr. 1.391.

ANEXA Nr. 1

R E G U L A M E N T de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de

circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si

celelalte dispozitii din prezentul regulament.

Art. 2. - În sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

1. declivitate - înclinarea unui drum pe o portiune uniforma fata de planul orizontal;

2. viabilitatea drumului - starea tehnica corespunzatoare a partii carosabile, constând în practicabilitatea permanenta a acesteia potrivit reglementarilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor si existenta amenajarilor rutiere si a mijloacelor de semnalizare, care sa asigure fluenta si siguranta circulatiei;

3. cortegiu - grup de persoane care se deplaseaza pe drumul public însotind o ceremonie;

4. grup organizat - doua sau mai multe persoane care au un conducator si se deplaseaza sau stationeaza pe drumurile publice în baza unei autorizatii eliberate de administratorul drumului public cu avizul politiei rutiere;

5. retinerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii înlocuitoare a acestora - masura tehnicoadministrativa dispusa de politia rutiera constând în ridicarea documentului din posesia unei persoane si pastrarea lui la sediul politiei rutiere pâna la solutionarea cauzei care a determinat aplicarea acestei masuri;

6. retragerea permisului de conducere - masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera în baza unui certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constând în retinerea documentului si interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;

7. retragerea certificatului de înmatriculare - masura tehnicoadministrativa dispusa de politia rutiera constând în retinerea documentului si interzicerea dreptului de a pune în miscare pe drumurile publice vehiculul respectiv;

8. retragerea placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare - masura tehnico-administrativa dispusa de politia rutiera constând în demontarea placutelor de pe vehicul si pastrarea lor la sediul politiei rutiere pâna la încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei masuri;

9. seful serviciului politiei rutiere - ofiterul de politie rutiera care îndeplineste atributiile functiei de sef al serviciului politiei rutiere din structura unui inspectorat judetean de politie sau al Brigazii de Politie Rutiera din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti;

10. urgenta - situatia de criza sau de pericol potential major care necesita deplasarea imediata pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinte negative, pentru salvarea de vieti omenesti sau a integritatii unor bunuri ori pentru limitarea afectarii mediului înconjurator.

Art. 3. - (1) Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia.

(2) În scopul desfasurarii în conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere pentru a determina participantii la trafic sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.

(3) Administratorul drumului public este obligat sa instaleze, la intrarea si la iesirea din localitate, indicatoare cu aceste semnificatii.

(4) Proprietarul sau administratorul drumului de utilitate privata, deschis circulatiei publice, este obligat sa instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare si panouri aditionale cu intervalul de timp în care este permis accesul vehiculelor si pietonilor.

(5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulatiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este obligat sa instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificatia "Accesul interzis" si panou cu inscriptia "Drum închis circulatiei publice".

Art. 4. - (1) Închiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile publice se poate face numai pentru limitarea intensitatii traficului, pentru protectia unor sectoare de drum sau pentru executarea unor lucrari, în conditiile stabilite de lege.

(2) În cazul unor evenimente rutiere sau în situatia în care siguranta traficului rutier este periclitata datorita unor fenomene naturale, politia rutiera sau administratorul drumului public, cu avizul politiei rutiere, poate dispune restrictii temporare de circulatie, informând participantii la trafic cu privire la interdictie, durata acesteia si rutele ocolitoare de deplasare.

Art. 5. - (1) Administratorul drumului public este obligat sa ia masuri de înlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, starii sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia.

(2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa îl curete, sa înlature obstacolele aflate pe partea carosabila si sa readuca drumul la starea initiala.

Art. 6. - (1) Traseele pe care se efectueaza servicii regulate de transport public local de calatori, cu exceptia celor care efectueaza transport în regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale.

(2) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de asteptare a clientilor pentru transportul în regim de taxi, se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere.

(3) Pe drumurile din afara localitatilor administratorul drumului public este obligat sa amenajeze alveole pentru statiile mijloacelor de transport public de persoane.

(4) Administratorul drumului public este obligat sa delimiteze statiile mijloacelor de transport public de persoane care nu sunt prevazute cu alveole, prin aplicarea marcajului "Statie autobuz, troleibuz".

(5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o latime mai mare de 7 m, administratorul drumului public este obligat sa amenajeze în zona de separare a sensurilor de circulatie, pe trecerile pentru pietoni, refugii pentru acestia, semnalizate corespunzator.

(6) Statiile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersectiilor se amenajeaza la cel putin 50 m înainte sau dupa acestea.

(7) Daca în localitati traseele mijloacelor de transport public de persoane traverseaza calea ferata la acelasi nivel, în ambele parti înainte de trecere trebuie sa existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta.

Art. 7. - (1) La intersectia unei cai ferate cu un drum public administratorul caii ferate este obligat sa asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreuna cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze, cu acordul politiei rutiere, si sa întretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor.

(2) La trecerea la nivel cu calea ferata administratorul acesteia si cel al drumului public, împreuna cu detinatorii terenurilor învecinate, sunt obligati sa înlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conducatorul de vehicul este obligat sa se asigure.

(3) La intersectia unui drum public cu o cale ferata industriala, administratorul si/sau utilizatorul acesteia este obligat sa asigure prezenta unui agent de cale ferata pentru oprirea traficului de vehicule si pietoni pâna la trecerea vehiculului feroviar.

(4) Daca la trecerea la nivel cu calea ferata fara bariere nu se pot asigura cerintele prevazute la alin. (2), administratorul drumului public împreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei rutiere, iau masuri, dupa caz, pentru:

a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgentei stabilite de aceste autoritati;

b) desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata învecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevazuta cu bariera manuala;

c) separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau supraterane.

Art. 8. - (1) Lucrarile în zona drumului public se executa, în conditiile stabilite prin autorizatie, de administratorul drumului ori al caii ferate, cu avizul politiei rutiere.

(2) Executantul de lucrari în zona drumului public este obligat sa realizeze amenajarile rutiere aprobate în proiect, pentru a permite circulatia în siguranta a participantilor la trafic.

(3) Când lucrarile se efectueaza pe trotuar si împiedica circulatia pe acesta, executantul lucrarilor este obligat sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si protejate corespunzator.

(4) Executantul lucrarilor este obligat ca, la terminarea acestora, sa aduca drumul la starea initiala sau la cea stabilita prin proiect.

(5) Administratorul drumului public sau al caii ferate este obligat sa verifice si sa receptioneze lucrarile executate în zona drumului public numai daca acestea corespund normelor de calitate prevazute de lege si avizelor obtinute anterior începerii lucrarilor.

CAPITOLUL II

Vehiculele

SECTIUNEA 1

Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

Art. 9. - (1) Pâna la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fara inspectie tehnica, în baza unei autorizatii provizorii pentru circulatie, eliberata de autoritatea competenta, daca îndeplinesc normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere.

(2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulatie, autovehiculele, tramvaiele sau remorcile carora le-au fost efectuate reparatii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de frânare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.

§ 1. Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le îndeplineasca autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari

Art. 10. - Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatari agricole si forestiere si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvaiele si remorcile trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora, omologate, care sa corespunda conditiilor tehnice stabilite de autoritatea competenta.

Art. 11. - Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie sa aiba montat pe caroserie, în fata si în spate, indicatorul "Copii!".

Art. 12. - Autovehiculele care depasesc masa si/sau gabaritul trebuie echipate cu urmatoarele dispozitive suplimentare de semnalizare:

a) o placuta de identificare fluorescent-reflectorizanta, având fondul alb si chenarul rosu, montata la partea din stânga fata;

b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încarcaturii, cât mai aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe si rosii, descendente catre exterior, daca latimea autovehiculului depaseste 2,5 m;

c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasa de culoare galbena, montate astfel încât lumina emisa de acestea sa fie vizibila din fata, din spate si din ambele parti laterale, precum si dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare galbena montate pe partile laterale la distanta de 1,5 m între ele;

d) lumini montate pe partile laterale ale încarcaturii ori vehiculului care depaseste latimea de 2,5 m, care trebuie sa functioneze concomitent cu luminile de pozitie, precum si un dispozitiv fluorescentreflectorizant.

Art. 13. - Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatari agricole si forestiere si vehicul pentru efectuarea de servicii sau lucrari, tramvai ori remorca a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

§ 2. Conditiile tehnice minime pe care trebuie sa le îndeplineasca bicicletele, mopedele, vehiculele cu tractiune animala si cele trase sau împinse cu mâna

Art. 14. - În circulatia pe drumurile publice bicicleta trebuie sa fie:

a) prevazuta cu dispozitiv de frânare eficace;

b) prevazuta cu un sistem adecvat, functional, de directie;

c) dotata cu sistem de avertizare sonora; se interzic echiparea si folosirea sistemelor de avertizare sonora specifice autovehiculelor;

d) echipata în fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar în spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un dispozitiv fluorescentreflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare;

e) echipata cu elemente sau dispozitive care, în miscare, formeaza un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spitele rotilor.

Art. 15. - Remorca atasata unei biciclete trebuie sa fie echipata, în partea din spate, cu un dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie, iar daca lumina din spate a bicicletei este obturata de remorca, aceasta trebuie sa fie echipata si cu o lumina de culoare rosie.

Art. 16. - (1) În circulatia pe drumurile publice mopedul trebuie sa fie echipat cu:

a) instalatie de frânare eficace;

b) sistem de avertizare sonora;

c) instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica si de protectie a mediului;

d) lumina de culoare alba în fata, respectiv lumina si dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare rosie în spate;

e) lumini de culoare galbena pentru semnalizarea schimbarii directiei de mers, în fata si în spate;

f) placuta cu numarul de înregistrare, amplasata la partea din spate a mopedului fara a obtura vizibilitatea sistemului de iluminare si semnalizare.

(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare decât cele omologate.

Art. 17. - (1) Vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat în fata cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare alba, iar în spate, cu doua dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare rosie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.

(2) Placutele cu numarul de înregistrare se amplaseaza în locuri unde se asigura permanent vizibilitatea acestora, una pe partea stânga si una la partea din spate a vehiculului.

(3) Atunci când ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa ori în alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat în plus, în partea laterala stânga, cu cel putin o lumina de culoare alba sau galbena, situata mai sus de nivelul rotilor.

(4) Mijloacele de semnalizare prevazute la alin. (1), precum si dispozitivul care asigura lumina de culoare alba sau galbena conform prevederilor alin. (3) trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de încarcatura transportata.

(5) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic.

Art. 18. - Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie sa fie prevazut, în fata si în spate, cu câte un dispozitiv fluorescentreflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv rosie.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Scoala de soferi
Scoala de soferi - Chestionare online
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
Chestionare în limba maghiară
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
   
Scoala de soferi - Intrebari din codul rutier
Daca doriti sa parcurgeti intrebarile
dintr-o singura categorie
alegeti una din lista de mai sus

Parteneri

     Despre noi Acte pentru înscriere Chestionare Legislatie Contact